f
Tự động phát sau

Hỗ trợ chuyển đổi số cho lực lượng lao động trẻ

20-04-2022, 17:34

Sáng 20/4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuyển đổi số cho lực lượng lao động thông qua tăng cường giáo dục nghề nghiệp”.