Hòa Bình đưa sản phẩm OCOP trở thành thương hiệu phát triển bền vững

21-05-2024, 08:06

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Hòa Bình đã có 158 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP ba, bốn sao. Thời gian qua, Hòa Bình đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại để kết nối cung cầu, tiêu thụ các sản phẩm OCOP chủ lực rộng rãi trên thị trường cả nước.

S Việt Nam

Hòa Bình

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm