Hội nghị AI toàn cầu nhấn mạnh tính an toàn

02-11-2023, 06:45

Ngày 1/11, Anh đã công bố "Tuyên bố Bletchley" do 28 quốc gia ký kết, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các nỗ lực phối hợp toàn cầu để đảm bảo an toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Tuyên bố được công bố tại Hội nghị Cấp cao an toàn AI toàn cầu, diễn ra ở Bletchley Park, miền Trung xứ England, Vương quốc Anh.

Xem thêm