f
Tự động phát sau

Hội nghị khuyến nông toàn quốc năm 2022

27-07-2022, 13:29

Ngày 27/7, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị khuyến nông toàn quốc năm 2022. Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai 162 dự án khuyến nông Trung ương, xây dựng 443 mô hình với 618 điểm trình diễn, với hơn 12 ngàn lượt hộ tham gia; tổ chức 510 lớp tập huấn cho hơn 15 ngàn lượt người; tập huấn ngoài mô hình cho 420 lớp với gần 13 ngàn lượt người