Hội thảo Điện Biên phủ - Thiên anh hùng ca

19-04-2024, 18:48

Ngày 19/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca, nguồn cảm hứng sáng tạo lớn của văn học nghệ thuật”.

S Việt Nam

Điện Biên

Chính trị

Địa phương

Hào khí Điện Biên

Xem thêm