Hơn 130 quốc gia ký tuyên bố chung về hành động khí hậu quốc gia

02-12-2023, 06:36

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị COP28, hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí sẽ đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia, và ký tuyên bố chung về vấn đề này.

Xem thêm