Hơn 4.100 cửa hàng kinh doanh xăng dầu xuất hóa đơn điện tử

09-01-2024, 06:33

Tổng cục Thuế cho biết, cả nước có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 151,8% so với thời điểm 1/12/2023. Đáng chú ý có nhiều địa phương mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu triển khai hóa đơn điện tử đạt cao.

Xem thêm