f
Tự động phát sau

Hơn 48.000 doanh nghiệp hoạt động lại

18-09-2022, 14:03

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 149.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021.