Hơn 56.000 chứng chỉ IELTS bị cấp sai quy định

09-05-2024, 07:13

Theo kết luận thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam, trụ sở tại quận 3 TP HCM, có tới 56.200 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định. Như vậy, các chứng chỉ này sẽ không có giá trị khi xét tốt nghiệp THPT hoặc xét tuyển đại học.

Xem thêm