Họp giải trình về kiến nghị của cử tri Hà Nội

14-06-2024, 18:49

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị liên quan chiều 14/6, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Xem thêm