Hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt – Lào

11-10-2023, 17:17

Sáng 11/10, tại Viêng Chăn, đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất, đến chào xã giao.

TTXVN Toàn Cầu

Lào

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm