Hộp thư VNews: Người dân vùng dự án Vành đai 4 mong được đền bù thỏa đáng

19-04-2024, 19:59

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 là một trong những công trình trọng điểm của quốc gia. Cho đến nay sau hơn 9 tháng thi công, tại một số nơi đã hình thành lên tuyến đường, cùng với đó công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở một số nơi cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết để dự án được triển khai đúng kế hoạch đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người dân vùng dự án.

Xem thêm