Hướng đến ứng dụng AI mạnh mẽ trong thể thao

21-04-2024, 07:01

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được triển khai với các kỳ đại hội thể thao Olympics và Paralympics sắp tới. Đây là kế hoạch vừa được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công bố, qua đó đánh dấu chiến lược toàn diện đầu tiên của Phong trào Olympic nhằm triển khai AI trong lĩnh vực thể thao.

Thế giới

Thể thao

Đời sống công nghệ

Nhịp sống Online

Xem thêm