Tự động phát sau

Hướng tới quan hệ toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

18-06-2022, 11:34

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã và đang phát triển toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực trong suốt 30 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Vốn được xem là hai nước anh em, Việt Nam- Hàn Quốc đang trao đổi nhằm nâng cấp mối quan hệ lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”.

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều