Huy động nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo vùng biên

13-01-2022, 08:57

 Thời gian tại qua huyện vùng cao, biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có hàng trăm ngôi nhà được xây dựng từ chương trình huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo. Qua đó, đã góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an cư để vươn lên thoát nghèo.

S Việt Nam

Sơn La

Xã hội

Đời sống

Xem thêm