Huỷ nổ thành công quả bom nặng 340kg còn nguyên kíp

13-05-2024, 18:50

Ngày 13/5, Ban Công Binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Nghĩa tiến hành hủy nổ thành công quả bom phá nặng khoảng 340kg còn nguyên kíp nổ sót lại sau chiến tranh.

S Việt Nam

Nghệ An

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm