f
Tự động phát sau

Huyện Côn Đảo bác thông tin Miếu Cô Vân là di tích, danh thắng

03-04-2022, 10:49

UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có thông tin trả lời về việc giải quyết đơn thỉnh nguyện của tập thể hội viên CLB Cano kiến nghị cho phép trùng tu khu di tích danh thắng Cô Vân Tiên Cảnh tại Hòn Cau.