IMF quan ngại về gánh nặng nợ của các nước thu nhập thấp

20-04-2024, 20:56

Ngày 19/4, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khẳng định, tổ chức này đã nhất trí giải quyết những thách thức mà các nước thu nhập thấp đang phải đối mặt, trong đó có các khoản nợ khổng lồ. Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp mùa Xuân của  IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).

Xem thêm