Indonesia dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau vụ phun trào núi lửa Ruang

22-04-2024, 08:56

Ngày 21/4, Trung tâm Giảm thiểu rủi ro núi lửa và địa chất Indonesia đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần được đưa ra trước đó sau vụ phun trào núi Ruang, tỉnh Bắc Sulawesi.

Xem thêm