Israel tiếp tục tấn công miền Nam Gaza

14-02-2024, 06:53

Trong bối cảnh Israel đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại miền Nam Dải Gaza, đặc biệt là tại thành phố Rafah, cộng đồng quốc tế hôm qua vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas.

Xem thêm