Kết nối hàng hóa Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu

19-06-2024, 09:09

Việt Nam đang là một trong những cái nôi cung ứng thực phẩm, nông sản cho thế giới. Tuy nhiên, điểm yếu của các doanh nghiệp là vẫn chưa tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng mà chủ yếu dừng lại ở mức xuất khẩu thô, xuất qua nhà trung gian. Tìm giải pháp để đưa hàng hóa Việt đến với người tiêu dùng là nỗ lực đang được bộ ngành tích cực triển khai. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm