Kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Sâm Nam Núi Dành

30-03-2024, 18:11

Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Sâm nam núi Dành ở thị trường trong và ngoài nước, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Sâm nam núi Dành năm 2024.

S Việt Nam

Bắc Giang

Kinh tế

Xem thêm