Kết quả bước đầu tôm hùm nuôi lồng bị chết bất thường

04-05-2024, 14:17

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III vừa công bố kết quả khảo sát về tình hình tôm hùm nuôi lồng bị chết bất thường ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả cho thấy, tôm hùm bông tại thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh và thôn Hà Già, xã Vạn Hưng đều bị nhiễm bệnh đen mang.

S Việt Nam

Khánh Hòa

Xã hội

Xem thêm