f
Tự động phát sau

Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Quảng Ninh

18-08-2022, 20:42

Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trong triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những năm gần đây.