f
Tự động phát sau

Khách du lịch nội địa trong 8 tháng năm nay gần bằng cả năm 2019

06-09-2022, 07:04

Lượng khách du lịch nội địa tháng 8/2022 ước đạt 8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tính chung 8 tháng, tổng số khách du lịch nội địa đạt gần 80 triệu lượt, cao hơn 19,8 triệu lượt so với mục tiêu cả năm 2022.