f
Tự động phát sau

Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng

24-08-2022, 11:58

Sáng 24/8/2022, tại Quảng Bình, Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng và Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 đã diễn ra trọng thể.