Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

22-05-2023, 08:21

Sáng nay 22/5, sau khi viếng lăng Bác, các ĐB tham dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và dự phiên khai mạc trọng thể. Dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp này  22 ngày, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Phóng viên Hồng Thanh đang có mặt tại Nhà quốc hội sẽ thông tin về những điểm đáng chú ý của Kỳ họp này.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Xem thêm