Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn 2024

26-03-2024, 21:45

Chiều ngày 26/3, tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn 2024 đã khai mạc. Đây là năm thứ hai Lễ hội này được tổ chức với quy mô cấp thành phố và là một trong những sự kiện điểm nhấn văn hóa lớn nhất trong năm tại Đà Nẵng.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm