Khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

13-12-2023, 11:03

Sáng 13/12, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 28. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày và được chia thành 2 đợt để phù hợp với những nội dung công tác khác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm