Khai thác bền vững rừng dừa nước Cà Ninh, Quảng Ngãi

05-03-2022, 08:57

Rừng dừa nước Cà Ninh thuộc xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ giúp điều hòa không khí, duy trì nguồn lợi thủy sản giúp người dân nâng cao thu nhập, mà còn là điểm du lịch sông nước hữu tình.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm