Khẩn trương rà soát Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

23-05-2024, 06:58

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực được giao, nhất là TTHC trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản… và các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm năm nay gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất trong tháng 5 này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm