Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Đề án 06

08-05-2023, 20:39

Chiều 8/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) để đánh giá tồn tại, hạn chế của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm