Khẩn trương xác minh sắc phong Việt Nam bán đấu giá ở Trung Quốc

13-04-2023, 11:46

Cục Di sản văn hoá vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh, thành phố để làm rõ thông tin nhiều sắc phong của Việt Nam bị bán đấu giá ở Trung Quốc.

Xem thêm