Khánh Hòa cháy hàng chục hecta rừng và mía

08-05-2024, 21:41

Chiều 8/5,  trên địa bàn xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra cháy rừng tại tiểu khu 59, thuộc lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa.

S Việt Nam

Khánh Hòa

Xã hội

Xem thêm