Khi ẩm thực trở thành “đại sứ” văn hóa

02-02-2024, 06:15

Nhật Bản và Việt Nam là hai quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời với nền ẩm thực đặc sắc. Sự khác biệt trong văn hóa và lối sống tạo nên sự khác biệt về ẩm thực. Nhưng, chính sự khác biệt cũng có thể tạo ra nét thú vị của ẩm thực.

TTXVN Toàn Cầu

Nhật Bản

Thế giới

Xem thêm