Khi nước còn "quý hơn vàng"

22-03-2024, 18:59

Thế giới đang "khát" nước sạch. Và nước cũng đang là vẫn đề khẩn cấp của toàn cầu. Riêng với Mexico, vấn đề nước còn trở thành nghiêm trọng khi quốc gia này đang bên bờ vực của "Day Zero" - tức là ngày hết nước. Nước không còn đủ để cung cấp cho người dân. Câu chuyện sẽ có ngay sau đây.

Xem thêm