Khi an toàn lao động bị xem nhẹ

03-05-2024, 18:53

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có hơn 7.500 người bị tai nạn lao động trong năm 2023. Sang năm 2024, nhiều vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra, điều này cho thấy tính bức thiết của việc bảo đảm an toàn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Đừng Bỏ Lỡ

Xã hội

Xem thêm