Khoảng 15% bếp ăn trường học ở Hà Nội chưa đạt yêu cầu

26-11-2022, 07:04

TP Hà Nội đã thành lập các đoàn thanh kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào tại bếp ăn tập thể các trường học. Trong số 215 cơ sở được kiểm tra, có 182 cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 84,7%.

Giáo dục

Y tế

Sức khỏe

Xem thêm