Khởi nghiệp sáng tạo từ nguồn tài nguyên bản địa

28-08-2023, 06:39

Thuận lợi về vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, văn hóa đa dạng là những điều kiện phù hợp để khơi dậy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây cũng là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp, thế hệ trẻ mạnh dạn phát triển từ nguồn tài nguyên bản địa

S Việt Nam

Gia Lai

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm