Không để lãng phí đất nông nghiệp

06-10-2022, 06:50

Những năm gần đây, tình trạng nông dân bỏ ruộng xuất hiện ở nhiều địa phương. Tại nhiều quận huyện trên địa bàn Tp Hà Nội, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, thời gian qua, hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang. Tích tụ ruộng đất, chuyển đổi mô hình canh tác, cơ cấu cây trồng… là những giải pháp mà nhiều địa phương trên địa bàn thủ đô đang áp dụng nhằm tránh lãng phí đất nông nghiệp.

Xem thêm