Không để tội phạm hoạt động phức tạp trở lại sau Tết

16-02-2024, 07:23

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong dịp tết Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng triển khai cao điểm các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở. 

Pháp luật

An ninh trật tự

Xem thêm