Không khí bầu cử Nghị viện châu Âu ở Pháp

09-06-2024, 18:03

Ngày 9/6, cử tri Pháp và nhiều nước châu Âu đi bầu Nghị viện châu Âu. Mặc dù là một cuộc bầu cử quan trọng nhưng bầu không khí lại khá trầm lắng. Phản ánh của PV TTXVN tại Paris, Pháp.

TTXVN Toàn Cầu

Pháp

Thế giới

Xem thêm