Khủng hoảng ngành Y Hàn Quốc vẫn bế tắc

03-04-2024, 06:44

Ngày 2/4, Tòa án Hành chính Seoul đã bác đơn kháng cáo của Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc yêu cầu đình chỉ thực hiện kế hoạch của chính phủ về việc tăng số lượng sinh viên Y khoa lên 2.000 vào năm 2025.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Y tế

Xem thêm