Kiên Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây

07-04-2022, 17:32

Những ngày này, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều đoàn đi thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các cơ sở thờ tự Phật giáo Nam tông Khmer và hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

S Việt Nam

Kiên Giang

Chính trị

Địa phương

Xã hội

Xem thêm