Kiến nghị cấp bù kinh phí khi chưa tăng học phí

16-08-2023, 07:09

Theo yêu cầu của Chính phủ năm học 2023-2024 các trường chưa thực hiện tăng học phí theo Nghị định số 81 “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”.

Xem thêm