Kiên quyết thu hồi dự án treo

17-03-2023, 12:16

Dự án treo, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài là thực trạng nhức nhối tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian vừa qua. Thực tế này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai, bức xúc trong nhân dân mà còn phát sinh những hệ lụy xấu về công tác thu hút đầu tư, trở thành rào cản, điểm nghẽn cho phát triển kinh tế của các địa phương. Là một trong những địa phương có đến hơn 700 dự án chậm triển khai thành phố Hà Nội đã và đang vào cuộc quyết liệt, kiên quyết thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Bất động sản

Xem thêm