Ký kết MOU nghiên cứu xây dựng Dược- Sinh học tại Thái Bình

01-04-2023, 17:23

UBND tỉnh Thái Bình và liên danh nhà đầu tư Quỹ Makara Capital Partners; Sakae Corporate Advisory và Công ty cổ phần Newtechco Group vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nghiên cứu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dược – Sinh học tại huyện Quỳnh Phụ.

S Việt Nam

Thái Bình

Địa phương

Xã hội

Xem thêm