Lần đầu ghép gan bất đồng nhóm máu thành công

24-11-2023, 20:27

Ngày 30/10/2023, ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống được thực hiện thành công tại Bệnh viện TWQĐ 108. Đây là thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực ghép tạng Việt Nam nói chung và Bệnh viện TWQĐ 108 nói riêng. Hiện nay, Bệnh viện TWQĐ 108 là trung tâm ghép gan lớn nhất toàn quốc, trong đó ghép gan từ người cho sống chiếm chủ yếu.  

Xem thêm