Lan tỏa rộng rãi về Năm Du lịch quốc gia 2024

19-03-2024, 06:36

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".

Xem thêm