Lào Cai thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

12-03-2024, 21:33

Ngày 12/3, công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 414 khẩu súng săn, đao kiếm, và công cụ hỗ trợ các loại từ Công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng 1/2024 đến nay.

S Việt Nam

Lào Cai

Quốc phòng - An ninh

Địa phương

Xem thêm